Znaczki - cena 1,85 zł - średnica znaczka 56 mm
Wzór nr 1 Wzór nr 2 Wzór nr 3
Wzór nr 4 Wzór nr 5 Wzór nr 6
Wzór nr Z1 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Pasowanie na Starszaka, Pasowanie na Ucznia, Pasowanie Przedszkolaka, Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Starszakiem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis
Wzór nr Z2 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem, Jestem Uczniem, Strażnik Przyrody. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z3 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z4 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Pasowanie na Starszaka, Pasowanie na Ucznia, Pasowanie Przedszkolaka. Prosimy w zamówieniu podanie numeru
wzoru oraz jaki napis
Wzór nr Z5 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisem Jestem Przedszkolakiem oraz Będę Uczniem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z6 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Pasowanie na Starszaka, Pasowanie na Ucznia, Pasowanie Przedszkolaka. Prosimy w zamówieniu podanie numeru
wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z7 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Pasowanie na Starszaka, Pasowanie na Ucznia, Pasowanie Przedszkolaka. Prosimy w zamówieniu podanie numeru
wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z8 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem, Jestem Uczniem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z9 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem, Jestem Uczniem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z10 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem, Jestem Uczniem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z11 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem, Jestem Uczniem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.
Wzór nr Z12 - cena 1,85 zł; Dostępny z napisami: Żegnaj Zerówko, Żegnaj Przedszkole, Jestem Przedszkolakiem, Jestem Starszakiem, Jestem Uczniem. Prosimy w zamówieniu podanie numeru wzoru oraz jaki napis.